Επικοινωνία

Επικοινωνήστε 24/7

Χ. Μποζατζής & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πρόταξη Ε.Ε. – Εργαστήριο Διαφημιστικών Ειδών
Υφαντές, Κομοτηνή
Τηλ.: 25310 26658, Κιν.: 6947891872
e-mail: info@protaxi.gr

^